Translate

EN SK

ourClassesHeader

 

Rastieme a učíme sa v

THE LITTLE GYM

The Little Gym je miesto, kde deti v nesúťažnej, zároveň však v motivujúcej atmosfére rozvíjajú nielen svoje fyzické schopnosti a zručnosti, ale aj celkovú osobnosť adekvátne svojmu veku a schopnostiam. Budujú si tak širokú pohybovú základňu, pozitívny vzťah k pohybu, športu a taktiež sebadôveru. A to všetko pod profesionálnym vedením školených inštruktorov, ktorí deti povzbudzujú a pomáhajú im naplniť a správne využiť ich prirodzenú túžbu po pohybe a poznaní. V The Little Gym Bratislava si môžete vybrať z kurzov cvičení pre deti rôznych vekových kategórií.

 

 

 

Čo o nás hovoria
  • Osnovy sú perfektne zostavené, každý týždeň sa moje deti posúvajú o krok ďalej.

  • Program je perfektný mix aktívneho pohybu, učenia a hier, ktorý deti fakt baví.

  • Prekvapilo ma, že je toľko cvikov, hier a aktivít, čo môžeme v tomto veku s deťmi robiť.

  • Zaradením špecifickej hudby a hlavného cvičenia sa  podporujú všetky typy učenia.

  • Je to tu zábava a hravé učenie si deti podmaní.

ParentChild_Classes-Slovak

 

 

Pre-school_Gymnastics-Slovak

   

 

PrimarySchool_Gymnastics-Slovak