Translate

EN SK

campsHeader

Informačný formulár na skúšobnú hodinu zadarmo

Ďakujeme za váš záujem o programy The Little Gym. Aby sme vám mohli byť lepšie nápomocní a doporučiť vám vhodný program, prosíme vás o vyplnenie nasledujúcich informácií. Budeme vás čo najskôr kontaktovať, aby sme vám vysvetlili podrobnosti a naplánovali vašu skúšobnú hodinu.

Kontaktné údaje


Vaše dieťa/deti

Aby sme vám mohli podať konkrétne informácie k vekovej kategórii vášho dieťaťa, prosím vyplňte nasledujúce:

1. Dieťa

2. Dieťa

Ďalšie deti


Možnosť rezervácie závisí od kapacity lekcie

Spoločnosť The LifeSkills Company S.A., s adresou 62 Boulevard de la Woluwe, B-1200 Brussels, Belgium (registračné číslo podniku: 0475.164.891), je dcérskou spoločnosťou firmy ITACA International S.A. a dohliada na spracovanie osobných údajov, ktoré zhromažďuje a spracováva podľa belgického nariadenia "Belgian Data protection Act" z 8. Decembra 1992. Toto nariadenie sa týka pre poskytovanie, spracovanie služieb a informácií o programoch The Little Gym® Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, si môžete vyžiadať na kontrolu či k oprave. Ak chcete opraviť, vymazať, alebo pozastaviť využívanie osobných údajov, ktoré ste nám o sebe či o Vašich deťoch poskytli, alebo nesúhlasíte s ich využitím na marketingové účely, pošlite nám prosím Vami podpísaný list s dátumom a s dokladom Vašej totožnosti na pobočku The Little Gym® Bratislava , na e-mailovú adresu bratislava@thelittlegym.eu, alebo spoločnosti The LifeSkills Company SA na email info@thelittlegym.eu. Viac informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete na www.thelittlegym.eu.