Translate

EN SK

primaryGymnasticsHeader
Age Group Circles With Text_PrimarySchool_Slovak
 
 ornament-squiggles
 
videoCover-gymnastics6-12

Icons-3D-learning_GetMoving_Slovak

 

V pohybe!

 

Rozvoj sily, ohybnosti a koordinácie pomocou gymnastických cvičení, rozvoj vytrvalostných, orientačných a rytmických schopností a osvojenie si zložitejších cvičebných tvarov

 

Icons-3D-learning_BrainBoost_Slovak

 

Rozvoj myslenia

 

Zlepšenie koncentrácie a sústredenie pozornosti na dlhší čas, schopnosť rozhodovať sa a riešiť problémy, schopnosť pracovať podľa zložitejších pokynov

Icons-3D-learning_LiveSkills_Slovak

 

Zručnosti pre život

 
Budovanie a podpora sebadôvery – nevzdávať sa pri prvom neúspechu, schopnosť začleniť sa do skupiny, aktívna práca v skupine, naučiť sa ovládať svoje emócie, vôľa ujať sa vedenia v skupine

 

Age Group Circles With Text_PrimarySchool_SlovakRozvrh kurzov

1.semester 2018/19

 

Kliknite a rezervujte si skúšobnú hodinu zadarmo

  


 
1. semester 2018/19: 4. September 2018 - 3. Február 2019

 

rozvrh 1.pol 18-19

 

 

Veľa zábavy

V THE LITTLE GYM

Pridajte sa k nám a spoznajte nových kamarátov, vyskúšajte veľa nových vecí a získajte sebadôveru v motivujúcom prostredí plnom pohybu a zábavy.